Đăng bởi Cao Kỳ Duyên

Tiêu chuẩn độ dốc rãnh thoát nước và độ dốc tối thiểu

Trong việc thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước đô thị, chúng ta cần phải tuân thủ theo những quy định và tiêu chuẩn do các Bộ xây dựng, Nhà nước,… đề ra. Chẳng hạn như các rãnh thoát nước thải, thoát nước mưa đô thị cần có độ dốc tối thiểu cần phải là bao nhiêu. Để giúp các bạn có thêm kiến thức, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về độ dốc rãnh thoát nước theo tiêu chuẩn nhé. 

Dựa vào đâu để đánh giá tiêu chuẩn của rãnh thoát nước?

Không chỉ riêng về tiêu chuẩn của độ dốc rãnh thoát nước, mà các tiêu chuẩn khác về thoát nước, tiêu chuẩn thiết kế, mạng lưới thoát nước bên trong và ngoài đều sẽ được đánh giá dựa trên Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7957:2008. Bảng đánh giá tiêu chuẩn này được xét lại dựa trên cơ sở là Tiêu chuẩn TCXDVN về thoát nước, thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước do bộ Xây dựng Việt Nam đề ra.

Độ dốc rãnh thoát nước

Độ dốc rãnh thoát nước

Độ dốc tối thiểu của một rãnh thoát nước là bao nhiêu

Dựa theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7957:2008 về thoát nước thì độ dốc tối thiểu của rãnh thoát nước đô thị sẽ được quy định như sau:

  • Rãnh thoát nước trên đường mặt lát Atphan: sẽ có độ dốc tối thiểu là 0,003.
  • Rãnh thoát nước trên đường mặt lát đá dầm hoặc đá tảng: sẽ có độ dốc tối thiểu là 0,004.
  • Rãnh thoát nước trên đường mặt được rải cuội, sỏi: sẽ có độ dốc tối thiểu là 0,005.

Tiêu chuẩn về độ dốc

Tiêu chuẩn về độ dốc

Vì sao trên các mặt đường lát vật liệu khác nhau thì độ dốc tối thiểu của rãnh lại khác nhau?

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn vấn đề vì sao có sự khác nhau về độ dốc tối thiểu của rãnh thoát nước trên đường lát vật liệu khác nhau thì các bạn hãy lưu ý những điều như sau:

  • Loại vật liệu lát đường là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến hệ số dòng chảy. Mà hệ số dòng chảy chính là tỷ lệ độ dày của dòng nước chảy ở một thời gian bất kỳ đối với lượng mưa rơi tương ứng ở một thời gian nào đó. Có nghĩa rằng loại vật liệu lát đường sẽ gây tác động lên độ dày của dòng chảy.
  • Và hệ số dòng chảy là một trong những đơn vị gây tác động đến lưu lượng nước mưa  sẽ có thể thoát thông qua rãnh thoát nước đó. 

Rãnh thoát nước

Rãnh thoát nước

=> Mỗi đường lát loại vật liệu khác nhau sẽ có được lưu lượng nước mưa tính toán thoát ra khác nhau. Vì vậy, các rãnh cống thoát nước trên mỗi loại đường khác nhau cần phải có độ dốc tối thiểu để đáp ứng khả năng thoát ra lưu lượng nước tính toán trước đó.

Vì sao phải thiết kế rãnh thoát nước có độ dốc đạt tiêu chuẩn tối thiểu

Với các tiêu chuẩn trong bảng Tiêu chuẩn Quốc Gia về thoát nước đã nêu như trên thì mỗi loại rãnh đường sẽ có độ dốc khác nhau. Và việc xây dựng rãnh có độ dốc tối thiểu đạt tiêu chuẩn đồng nghĩa với việc đáp ứng được tốc độ thoát nước tối thiểu, giúp cho hệ thống rãnh vận hành hiệu quả, có khả năng thoát lưu lượng nước mưa đã được tính toán từ trước.

Tiêu chuẩn xây rãnh thoát nước

Tiêu chuẩn xây rãnh thoát nước

=> Có thể đáp ứng được quy chuẩn về khả năng thoát nước tiêu chuẩn mà Nhà nước đã đề ra trước đó.

Vậy là Grating Phúc An đã đưa ra những thông tin về tiêu chuẩn độ dốc rãnh thoát nước để các bạn tìm hiểu. Mong rằng bài viết trên sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Vẫn còn rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau về rãnh thoát nước, các bạn có thể tham khảo ở bảng tiêu chuẩn mà mình đã nêu ở trên.

>>> Nắp rãnh thoát nước đô thị là gì? Ứng dụng vào đâu?