Tháng Ba, 29, 2020
Đăng bởi Cao Kỳ Duyên

Nắp rãnh thoát nước đô thị là gì? Ứng dụng vào đâu? 

Kim loại gang là vật liệu được ứng dụng nhiều trong các hoạt động đúc gang nhằm tạo ra các sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng. So với các kim loại khác như thép, inox, ...

Tháng Ba, 29, 2020
Đăng bởi Cao Kỳ Duyên

Tiêu chuẩn độ dốc rãnh thoát nước và độ dốc tối thiểu

Kim loại gang là vật liệu được ứng dụng nhiều trong các hoạt động đúc gang nhằm tạo ra các sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng. So với các kim loại khác như thép, inox, ...

Tháng Ba, 29, 2020
Đăng bởi Cao Kỳ Duyên

Quy định, tiêu chuẩn thiết kế cống thoát nước đô thị mới nhất hiện nay

Kim loại gang là vật liệu được ứng dụng nhiều trong các hoạt động đúc gang nhằm tạo ra các sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng. So với các kim loại khác như thép, inox, ...

Tháng Ba, 29, 2020
Đăng bởi Cao Kỳ Duyên

Một số điều bạn nên biết về hệ thống thoát nước đô thị

Kim loại gang là vật liệu được ứng dụng nhiều trong các hoạt động đúc gang nhằm tạo ra các sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng. So với các kim loại khác như thép, inox, ...

Tháng Ba, 29, 2020
Đăng bởi Cao Kỳ Duyên

Đơn giá thiết kế cảnh quan và những yếu tố ảnh hưởng đến đơn giá

Kim loại gang là vật liệu được ứng dụng nhiều trong các hoạt động đúc gang nhằm tạo ra các sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng. So với các kim loại khác như thép, inox, ...